מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתיבה יום חמישי

בוקר טוב לכיתה ה' המדהימות!!!

כהמשך לשיעור בין השורות בו למדנו על "טקסט שכנוע וטיעון"

נמשיך ונלמד היום שני סוגים של טיעונים.

מהו טיעון?

טיעון הוא טענה מנומקת.
טענה היא אמירה שמבטאת דעה של מישהו, וכדי להאמין לטענה אנו זקוקים לנימוק אחד או לכמה נימוקים.
בעזרת הנימוק מנסים לשכנע מדוע הטענה נכונה.

נימוק טוב צריך להיות מבוסס על מקורות מידע מהימנים או על תוצאות של תהליך חקר שערכנו: ניסוי, תצפית, סקר וכדומה.

סוגים של טיעונים:

  • טיעון פשוט הוא טיעון המורכב מטענה ונימוק אחד התומך בה.
  • טיעון רחב הוא טיעון הכולל טענה וכמה נימוקים התומכים בה. 
  • אבקש מכל אחת לפתוח את מחברתה ולכתוב על המשפט:"אני חושבת שבפורים לא צריך להיות סגר" טענה אחת מכל סוג של טיעון.
  • שיהיה בהצלחה לכולן!!!