מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתיבת שאלון

בשלב הזה, אחרי שתלמידיכם כבר רשומים לאתר, תוכלו להשתמש באופן קבוע במערכת המישוב הפנימית.

בשלב זה ישנן במערכת שלשה סוגי שאלות, עליהם נסביר מיד, כשבקרוב בעז"ה יפתחו לשימוש סוגי שאלות אטרקטיביות נוספות. הישארו איתנו.

בתחתית כל דף כתיבת שיעור, תוכלו לראות את השדה הבא:

בלחיצה עליו תוכלו לראות שיש לכם שלשה סוגי שאלות אפשריות:

שאלה פתוחה, בה אתם כותבים את השאלה, והתלמיד יצטרך לכתוב תשובה במילים שלו:

ושני אופנים שונים של שאלות סגורות.

שאלה סגורה – שאלה אמריקאית, בה יש אפשרות אחת.

ושאלה רבת ברירה, בה ניתן לענות על יותר משאלה אחת.

בשני סוגי השאלות הללו, עליכם לכתוב את השאלה, התשובה הנכונה ותשובה לא נכונה (מסיח) אחת או יותר. כשסך הכל תוכלו לכתוב ארבע אפשרויות.

אפשרויות נוספות

שימו לב לשורת האפשרויות שבראש כל שאלה:

נעבור עליהן משמאל לימין: הוספת פריסה (הוספת שאלה); שכפול שאלה; הסרת פריסה (מחיקת שאלה);
גוף השורה, במעבר עם העכבר עליה, מאפשרת לשנות את סדר השאלות.

 

שימו לב, שהשאלונים יופיעו לתלמידים אך ורק בתוך הממשק החדש להצגת שיעורים, בכדי להכנס אליו, עליהם להקיש על השורה הזו בתחילת השיעור.