מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתיב וכתב – אותיות כ, ך

זהו תוכן פרטי