מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים לקרוא סיפור עמ 36-37 אותיות מאירות קריאה

זהו תוכן פרטי