מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לחיות עם הזמן – ג לך לך

למד את השיחה המעובדת של הרבי על שיעור החומש היומי (מתוך 'להחיות את היום'), ולאחר מכן ענה על השאלות בטופס שבתחתית העמוד:

שלוש מדרגות של מודעות אלוקית

וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַה': (בראשית יג:יח)

במסעותיו בארץ ישראל בנה אברהם שלוש מזבחות שונים. שלושת המזבחות שבנה אברהם מבטאים שלושה שלבים שאנו עוברים ביחסינו עם הקדוש ברוך הוא.

את המזבח הראשון בנה אברהם כדי להודות לה' על הבטחתו להעניק לו פרנסה, זרע של קיימא וארץ נחלה. הבטחות אלו מקבילות לרובד הראשון של יחסינו עם ה': שמירת המצוות, שבזכותן מקבל האדם מהשם את כל צרכיו, הגשמיים וגם הרוחניים.

המזבח השני מבטא הודיה על האפשרות לכפרת העוונות, המכוונת כנגד רובד גבוה יותר של יחסים עם הבורא – רובד התשובה והכפרה.

לבסוף בנה אברהם מזבח שלישי, שכל תכליתו היתה להלל את ה'. מזבח זה מבטא את הרובד הגבוה ביותר ביחסינו עם ה': יכולתנו לוותר על קיומנו העצמאי והנבדל ולהזדהות עמו לגמרי. מדרגה זו תושג בשלמותה רק לעתיד לבוא, אך עצם המודעות אליה מעצימה את כיסופינו לימות המשיח ובכך מחישה את בוא הגאולה

(על פי לקוטי שיחות ל, עמ' 4)