מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה – עברית בנועם בחוברת "לחם הפנים" עמ'185-189

כניסה לשיעור בזום

https://edu-il.zoom.us/j/3296424037

"לחם הפנים" עמ' 185-189

 

avigail770or@gmail.com
שפה – עברית בנועם בחוברת "לחם הפנים" עמ'185-189

שליחת קובץ למורה