מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לשון בנין פועל כו שבט

ב"ה

זוכרת מה היה המשפט שלנו בשיעור הקודם?

שינון ועוד שינון יובילו להצלחה!

אז ממשיכות בשינון.. בנין פועל.

עמוד 58-59

ב ה צ ל ח ה !