מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לשון – סמיכות ב חשון

שיעור שפה בשעה 10:40 בקישור שלי.

נא הכיני קלסר וחוברת שפה.