מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מאירים את היום יא חשוון

זהו תוכן פרטי