מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבחן בינו בוערים בעם

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPotUSZkApHAP3QXDrCXv9A1hJmBqF3TBEhXZ5Eqbj2WLuPA/viewform?embedded=true" width="640" height="1630" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">בטעינה…</iframe>