מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבחן בנביא כיתה ד'

כיתה ד' היקרים

נא לעשות את המבחן הכי מוקדם שאתם יכולים.

תודה.

https://forms.gle/vZaCvg3Lw6sgWMpA6