מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבחן בנביא פרקים יא'-יד'

מבחן בנביא פרקים יא'-יד'

פתחי ספר שמואל פרקים יא'-יד', והשלימי את המבחן.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYKqzL4-wVAciF8IN8VfRFdWt4nsWt2ML1r78jwyOHOY3Mw/viewform?usp=sf_link

בהצלחה רבה!