מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבצע כב שבט צעדים – דיווח פתרון חידה