מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדעים א ה

המשך זום משיעור חסידות.

לאחר השיעור, מלאי את דף העבודה המצורף והדביקי במחברת מדעים.

בהצלחה!