מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדעים א יא

זום בשעה 10:30 עם המורה דינה.

לאחר הזום השלימי את דף העבודה.