מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדעים ח א ניסן

משימה-משתלטים על שפת הכימיה

בעמוד 74 בצעי את הטבלה במחברת.

לשלוח אלי בסיום כמובן.

בהצלחה!

שינוי גודל גופנים