מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדעים כללי

שיעור מדעים בשעה 11:30 בקישור של המורה שרה