מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מחשבים

שיעור מחשבים – מעצבים בתלת מימד!
בשעה 10:20

https://edu-il.zoom.us/j/81131183667