מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מטלה בתורה עמ' 42-45

זהו תוכן פרטי