מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מילים מכלילות מילה טובה עמוד 39

זהו תוכן פרטי