מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסכת ראש השנה פרק א' משנה ז' – דיני העדים

דיני העדים