מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מעגל השנה היהודי והלכותיו

שיעור בזום

לוח השנה היהודי – סקירה כללית

שנה רגילה ושנה מעוברת

באיזה חודש נולדת? ספרי לנו מה מיוחד בו כאן

מיוצר ב-Padlet