מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מפגש 4

החוברת המיוחדת הזו נמצאת כבר אצל רוב הבנות!📖💥📝

בת שלא קיבלה שתיצור איתי קשר 058-7704010📞

כעת עליך למלא את החוברת.

נתחיל מהשאלות שכבר ראיינו את הסבתא.🧓

העבירו את תשובותיך מהמחברת/הפנקס שבו נהגת לכתוב לעמודים 3 ,4, 24, 27, 28.

לאחר שסיימת ניגש למשימה הבאה.✍

עליך ליצור קשר עם סבתא השבוע ולשאול אותה שאלות על מנהגים ומסורת במשפחה. השאלות נמצאות בעמודים 14-15.

 

בהצלחה רבה!!❣❣

את החוברת אנחנו צריכות למלא ולהגיש בעז"ה עד פסח.

כדאי להזדרז להשלים!

mashig770@gmail.com
מפגש 4

שליחת קובץ למורה