מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצוות הפסח והתגלות המלאך ליהושוע

זהו תוכן פרטי