מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מקומות בעולם-אנגלית.

שיעור אנגלית מתחיל בשעה 11:30 .

נא להגיע עם ספרי אנגלית וכלי כתיבה.

בתום השיעור תינתן מטלה (עמוד 18-19) בספר הצבעוני.

הקישור מופיע בקבוצה ובאתר.