מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משחקים מקוונים חשבון קובץ קישורים

משחקים-WORDWALL

נתרגל בהנאה כמיות ומספרים: 

* כמות ומספר עד 20 

* כמות ומספר עד 10 

* כמויות תואמות 

*משחק 

הכרת המספרים עד 10 חשבון