מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משחק השבת

את הכלי היפהפה הזה שנקרא 'משחק השבת' אנו ממליצים להכיר.

הכלי מאפשר לייצר משחקים לימודיים בצורה קלה ופשוטה.

שימו לב להבדל משמעותי, בכלי הזה אין אפשרות מובנית לייצא קישור הטמעה. אבל תוכלו לייצר בעצמכם קישור כזה, בקלות יחסית.
עקבו אחרי ההנחיות:
אחרי שסיימתם להכין את המשחק, העתיקו את הכתובת לפרסום של המשחק.

הדביקו את הכתובת בדף טקסט שישמש לכם כ'טיוטא'.
העתיקו את הכתובת הבאה, והדביקו אותה באותה שורה של כתובת הפרסום של המשחק, לפני הכתובת, וללא רווח בינה לבין כתובת המשחק:
(ייקל עליכם אם כיוון הטקסט יהיה משמאל לימין)

<iframe style="width: 100%;" src="

מיד אחר כך, הדביקו את הכתובת הבאה, מיד אחרי כתובת המשחק, וללא רווחים:

" width="100%" height="500"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></iframe>

כך שתצא לכם הכתובת הבאה:

<iframe style="width: 100%;" src="https://closeapp.co.il/apps/pash/games/?gameName=mishnaot/brachot/brachot2" width="100%" height="500"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></iframe>

העתיקו את כולה, והדביקו אותה ב'עורך הטקסט' בשיעור בו אתם מעוניינים להטמיע את השיעור.