מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משחק להדפסה חיסור וחיסור עד 10 חשבון

מלחמה-חיבור-וחיסור-בתחום-ה20