מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משימה בשפה יחיד רבים

תלמידה יקרה!

בחרי אחת מהכרטיסיות המצורפות.

פתחי את מחברת מילה טובה.

כתבי תאריך : יום ראשון כ"ט טבת התשפ"ב

מתחת כתבי כותרת :  יחיד רבים.

ובצעי את המשימה, לפי ההוראה.