מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משימה לז' – יא מרחשון

שלום לקבוצה הנפלאה שלי,

מה שלומכן? שוב חמישי, ושוב מחכה לנו משימה לימודית בין השעות11:00-11:30..

המטלה היום היא דף עבודה (אפשר לכתוב ישירות עליו) מתוך חוברת העבודה.

הנושא הוא שוב אוכל..אז שיהיה לבריאות! 🙂

הקישור לדף: https://app.teachermade.com/begin/f0635a66-2825-47f3-b5db-ef8389382d26

בהצלחה!