מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משימת העשרה ז' חשוון

זהו תוכן פרטי