מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משימת חובה בת מצוה-עמ 26

זהו תוכן פרטי