מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משנה שבת פרק א משנה ה-ח

זהו תוכן פרטי