מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מתמטיקה העשרה

שלום יקרות

מצורף כאן דף תרגול מעניין

הנוסחה לפיצוח מסר מוצפן

לא חובה לעשות

בהצלחה:)

דף העשרה