מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מתמטיקה ז' – כ' אדר

שלום בנות,

היום נמשיך בפתרון משוואות

  1. מצורפת הקלטה:
  2. עבודה בחוברת: עמ' 376
    (21-31 טור ימני
    33
    38-44 טור שמאלי)

(אתמול תרגלנו 1-15 טור ימני)

בהצלחה!