מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מתמטיקה ז תשרי פב


ב"ה

בוקר טוב בנות!

נפגש לשיעור מתמטיקה בשעה 10:30

יש להצטייד במספר ובמחברת


להתראות!

המורה חיה