מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא – שמואל א פרק כט.

זהו תוכן פרטי