מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא

בוקר טוב לכיתה ה' היקרות!!!

היום נלמד פרק טו'.

שאול ממשיך ונלחם בעמלק .

מצרפת דף סיכום +דף שאלות.

שיהיה בהצלחה מרובה לכולן!!!!