מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נפלה לגינה וידאו 2

וכעת למשחק ביאורי מילים: