מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נשמעות דומה נכתבות שונה.

השיעור יתחיל בשעה 13:30 .

נא להיכנס בזמן.

השיעור היום ללא מטלה.

https://lo.cet.ac.il/player/?document=09725a07-e0b3-4713-8586-6fe04022eb89&language=he

הקישור נושא השיעור- מילים הומופוניות- נשמעותדומה אך נכתבות שונה(שגיאות כתיב).