מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיום הסיפור : "שרה תאמרי בבקשה"-Sara, say please

זהו תוכן פרטי