מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיכום וחזרה – חיבור וחיסור עד 20

זהו תוכן פרטי