מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיכום שבועי בגמרא

למידים יקרים היום נלמד בזום ביכום שבועי

חצו כאן להיכנס לשיעור בזום של המורה גוחפי