רשת חינוך חבד מעלין בקודש

עבודת סיכום לפרקים א ב בחומש שמות

זהו תוכן פרטי
שינוי גודל גופנים