מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עד דלא ידע- ביטויים.

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0162e777-de07-49d8-953a-4bfafcbd2381&language=he

ביטויים מעולם השמחה.

הבנת משמעות הפתגם ושיבוצו במשפט.

השיעור מתחיל בשעה 11:30.

הקישור מופיע באתר ובקבוצה.

השיעור ללא מטלה.