מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עיברית – ז' מר חשון- יום ראשון

זהו תוכן פרטי