מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ערך השבר כשידוע ערך השלם

זהו תוכן פרטי