מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פורים

ב"ה

♥ תלמידות יקרות ♥

מצורפת מצגת בנושא: ארבע מצוות חג פורים,

בעקבות הנלמד בכיתה.

קראי את המצגת, בצעי את המשימות ושחקי בהנאה:

מצוות פורים

בנוסף, כתבי מכתב לילדים הגרים באוקרינה הנמצאים במקום מלחמה, את המכתבים הביאי מחר לכיתה ונשלח ונשמח!