מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרטני ח- ח' מרחשון

14:00-14:30 שעת פרטני בכיתה ח'

בע"ה לפי ההספק היום בשיעור, אנחנו נעבוד בפרטני..

כל תלמידה שמעוניינת בשיעור פרטני, מוזמנת להצטרף.

במידה ולא נסיים את קריאת המכתב של בת שבע, אז נקרא אותו יחד ונסביר.

אחרי סיום קריאת המכתב, נלמד יחד את כללי ההוה הפשוט.

הקישור לזום: https://edu-il.zoom.us/j/8907007580