מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק ב' פס' כ"ד-סוף

זהו תוכן פרטי